Allmäntandvård är den del av tandvården som den större delen av befolkningen stöter på. Om man