Akuttandvård i Göteborg

Oavsett om man bor i Göteborg eller om man bara är där på besök kan man få ett plötsligt behov av tandvård. Man kan råka ut för tandvärk, eller rent av slå ut en eller flera tänder vid olyckor eller liknande. Ofta kan man inte bara kontakta en tandläkare, utan man får söka sig till en mottagning som erbjuder akuttider. Allt som oftast kan man söka sig till en mottagning inom Folktandvården. Många privata tandläkare kan också erbjuda tider men då bör man vara beredd att betala hela summan kontant.

När behövs akuttandvård?

Det finns flera anledningar till att man kan behöva uppsöka en tandläkare i Göteborg för att få akut hjälp. Man kan ha bitit sönder en tand så att den spruckit eller så att en tidigare lagning lossnat. Det kan också vara så att man får tandvärk eller så råkar man ut för en olycka så att man tappar eller slår ut tänder. Det spelar ingen roll om man är ung eller gammal. Problem med munnen är ofta riktigt jobbigt att handskas med på egen hand.

Vilka behandlingar kan vara aktuella?

När man söker akut hos en tandläkare kan flera olika behandlingar vara aktuella beroende på vad det är som är fel. Ibland kan en tandlagning vara det som behövs, ibland behöver man ta bort en tand eller rester av en tand. Om man söker akut kan det ibland ha uppstått en inflammation eller infektion i eller omkring tanden och då är det inte alltid tandläkaren kan göra något med en gång. I de här fallen kan man få antibiotika utskriven och sedan när infektionen lagt sig kan man genomföra resten av behandlingen. Under tiden får man ofta också äta smärtstillande. Anledningen till att vänta med behandling är att infektionen annars kan stängas in och då förvärra situationen.