Allmäntandvård är den del av tandvården som den större delen av befolkningen stöter på. Om man inte drabbas av några komplicerade problem eller har speciella behov har de flesta patienter bara kontakt med allmäntandvården.  

Inom allmäntandvård räknas bland annat akut tandvård, viss estetisk tandvård, förebyggande tandvård, lagningar, viss protetik, basundersökningar, tandutdragningar samt viss tandersättning. Vissa områden som finns inom allmäntandvården finns det också specialisttandvård inom. Rotfyllningar görs exempelvis till viss del av allmäntandläkare, men i mer komplicerade fall remitteras patienten till att bli behandlad av en specialisttandläkare inom rotfyllningar, en så kallad endodontist. 

Undersökningar 
Allmäntandvården syftar till att upprätthålla en god munhälsa i samhället och en vital del i allmäntandvården är kontinuerliga undersökningar. Genom att regelbundet gå till tandläkaren hinner eventuella problem upptäckas i tid, och därför också åtgärdas innan de blir värre.  

En basundersökning innebär en noggrann genomgång av munnen och tänderna. Tandläkaren tittar på varje enskild tand samt tandköttet och letar efter karies, plack, slitningar på tandytan samt förändringar på slemhinnorna.  

Under en basundersökning tas också röntgenbilder för att säkerställa att hela munnen blir undersökt. Det är alltså ett komplement till tandläkarens undersökning där exempelvis skador på tandrötterna inte går att se med blotta ögat.  

Allmänt tandvårdsbidrag 
I Sverige blir vi tilldelade ett allmänt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan. Bidraget syftar till kontinuerliga besök och uppgår till 300 eller 600 kronor beroende på ålder.